MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Misyon-Vizyon

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı bulunduğu konum itibariyle Üniversite –Sanayii işbirliğini ileri düzey araştırmalar, altyapı olanakları ve yetişmiş insan gücü ile desteklemek suretiyle ülkemiz için sürdürülebilir kalkınma ile nitelikli bir bilgi toplumunun oluşmasını öncelikli hedef olarak benimsemiştir.

Vizyon

Evrensel bilime katkı sağlayacak, insanların refahına katkı yapacak, günümüz teknolojisini daha da ileri bir noktaya taşıyacak, Ülke kaynaklarını en etkin şekilde kullanacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek güzide bir merkez olacaktır.