MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda, Bilim ve Teknoloji Üst Kurulunda alınan kararlar ile bağlantılı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi; yenilikçi, girişimci ve uluslararası araştırmalar yapan üniversite misyonunu üstlenmiştir.

Araştırma üniversitesi olarak stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde ülkesel ve bölgesel önceliklerle uyumlu bir Merkez Laboratuarı kurulacaktır. Merkezimiz temel bilimler tıp, sağlık bilimleri ve mühendislik dahil olmak üzere birçok disiplinlerde araştırma yapma olanağı sağlayacaktır. Böylelikle Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan öğretim elemanlarının TÜBİTAK, AB, BOREN gibi ulusal ve uluslararası projelere başvurabilmesi, deneysel altyapı gerektiren lisansüstü programlarının açılabilmesi ve disiplinler arası çalışmaların kolaylaştırılarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

İMÜ Merkez Laboratuar, İstanbul Anadolu yakasında ku­rularak ve kolaylıkla ulaşılabilecek bir konuma sahip olacaktır. Böylelikle mevcut ve ileride kurulacak üniversi­telere, diğer kurumların ve sanayinin analiz ve ARGE taleplerine hizmet verecektir. Merkezimiz yerli ve yabancı nitelikli araştırmacılara birlikte ça­lışma olanağı sağlayarak, araştırma sonuçlarının da etkin bir şekilde yayılımına katkıda bulunmayı planlamaktadır.